So sánh sản phẩm

Đầu thu camera

· NTP, GMT, DST, Máy chủ thời gian
· 15 người dùng (Admin., User1 ~ User14)
· TVI (720p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP, 4K),
  AHD (720p, 1080p, 3MP), CVI (720p, 1080p), Analog SD (960H),
  IP (Tối đa 4MP)
· Tối đa 1080p 15 khung hình / giây
· E-mail, Event Popup, Buzzer, Relay, PTZ Preset, Remote VMS, Front LED
· Full HD, XGA

Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.

· NTP, GMT, DST, Máy chủ thời gian
· 15 người dùng (Admin., User1 ~ User14)
· TVI (720p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP, 4K),
  AHD (720p, 1080p, 3MP), CVI (720p, 1080p), Analog SD (960H),
  IP (Tối đa 4MP)
· Tối đa 1080p 15 khung hình / giây
· E-mail, Event Popup, Buzzer, Relay, PTZ Preset, Remote VMS, Front LED
· Full HD, XGA