So sánh sản phẩm

BÀN GIAO XE NÂNG NGƯỜI CẨU RỔ - TT TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG

BÀN GIAO XE NÂNG NGƯỜI CẨU RỔ - TT TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG

LỄ BÀN GIAO XE NÂNG NGƯỜI CẨU RỔ
Sáng ngày 17/12/2021 đại diện công ty Minh Thành và đại diện Trung tâm tín hiệu đèn giao thông Đà Nẵng cùng kết hợp nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng: Xe nâng người cẩu rổ chuyên dùng

XE NÂNG NGƯỜI SOCAGE:
Chiều cao làm việc: 12m
Chân chống thủy lực đã cải tiến giúp tiết kiệm diện tích khi làm việc
Trang bị rổ thao tác cách điện: 2,2kV

ỨNG DỤNG:
- Sửa chữa lắp đặt hệ thống camera thành phố Đà Nẵng
- Sữa chữa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông thành phố Đà Nẵng
- Kết hợp cùng sở điện lực thi công lắp đặt hạ tầng điện lưới thành phố Đà Nẵng
Tags:,

Chia Sẻ :