So sánh sản phẩm

Bàn giao xe nâng hàng kẹp cuộn giấy - Nhà máy giấy Bãi Bằng

Bàn giao xe nâng hàng kẹp cuộn giấy - Nhà máy giấy Bãi Bằng

BÀN GIAO XE NÂNG KẸP CUỘN GIẤY- NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG
Chúng tôi, Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghệ Minh Thành là đơn vị trúng thầu , gói thầu: Đầu tư 01 xe nâng cặp giấy (loại 3,5 tấn) , chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam; thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại: 02103.829755; số fax: 02103.829177
Ngày 15/12/2022 chúng tôi đã tiến hành bàn giao xe  nâng kẹp cuộn giấy tại nhà máy Giấy Bãi Bằng
Dưới đây là hình ảnh bàn giao xe:


 
Tags:,

Chia Sẻ :