So sánh sản phẩm

Bàn giao máy sàng cát làm sạch bãi biển Bình Tiên Golf and Resort

Bàn giao máy sàng cát làm sạch bãi biển Bình Tiên Golf and Resort

Máy sàng cát , làm sạch bãi biển nguyên container
Máy sàng cát bãi biển được cẩu xuống
Máy sàng cát được chuyển xuống
Máy sàng cát được chạy thực tế trên bãi biển Bình Tiên
Rác thải được thu gom làm sạch
Video làm việc máy sàng cát làm thực tế tại bãi biển

Chia Sẻ :