So sánh sản phẩm

MÁY PHAY VÀ DOA BLOCK XYLANH HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH

MÁY PHAY VÀ DOA BLOCK XYLANH HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Các model tương ứng khoảng chống tâm ngoài Xylanh: C/CM1200V- CM1800V- CM2500V
MÁY PHAY VÀ DOA BLOCK XYLANH HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Các model tương ứng khoảng chống tâm ngoài Xylanh: C/CM1200V- CM1800V- CM2500V
  • Pham vi doa lớn nhất: 350mm
  • Hành trình đầu doa: 780mm
  • Chiều dài phay: 1050mm- 2275mm
  • Khoảng chống tâm: 1200mm- 2500 mm

Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.

MÁY PHAY VÀ DOA BLOCK XYLANH HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Các model tương ứng khoảng chống tâm ngoài Xylanh: C/CM1200V- CM1800V- CM2500V