So sánh sản phẩm

MÁY ÉP KIỂM TRA VÀ NẮN THẲNG TRỤC KHUỶU HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH

MÁY ÉP KIỂM TRA VÀ NẮN THẲNG TRỤC KHUỶU HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model CP1800 và CP2700 tương ứng Chiều dài trục khuỷu
MÁY ÉP KIỂM TRA VÀ NẮN THẲNG TRỤC KHUỶU HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model CP1800 và CP2700 tương ứng Chiều dài trục khuỷu
  • Chiều dài trục khuỷu: 1830/ 2740mm
  • Đường kính gối đỡ: 127/ 150mm
  • Lực ép: 10000 kg/ 20000 kg

Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.

MÁY ÉP KIỂM TRA VÀ NẮN THẲNG TRỤC KHUỶU HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model CP1800 và CP2700 tương ứng Chiều dài trục khuỷu