So sánh sản phẩm

MÁY DOA THẲNG HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH

MÁY DOA THẲNG HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model L2500
MÁY DOA THẲNG HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model L2500
  • Chiều dài block lớn nhất: 2540mm
  • Hành trình thanh doa lớn nhất: 680mm

Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.

MÁY DOA THẲNG HÃNG AMC- SCHOU- ĐAN MẠCH
Model L2500